Support mogelijkheden

PC-Compleet levert diverse support mogelijkheden. Waaronder op afstand en op locatie.

Support op afstand wordt geleverd indien men een lopend abonnement heeft. Vraag naar de mogelijkheden als u hierin geinteresseerd bent en deze dienst wenst af te nemen.
Naast de support mogelijkheden heeft PC-Compleet ook abonnementen met betrekking op de veiligheid van de computer. Omdat het instellen van support op afstand met risico's gepaard gaat is het zaak om hier aandacht aan te besteden.